Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsUncategorizedProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News

Δημιουργία της πρώτης και μοναδικής στον κόσμο Έδρας UNESCO αφιερωμένης στη Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus η ίδρυση και έναρξη εργασιών Έδρας UNESCO αφιερωμένης στη Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό.  

Είναι ευρέως γνωστό και καθολικά αποδεκτό ότι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) επιδιώκει την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση αθλητικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανάπτυξη, τη μείωση της εγκληματικότητας, την προαγωγή της υγείας, την ενδυνάμωση των φύλων, την πρόληψη και μείωση της κοινωνικής βίας, την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων καθώς και την ευρύτερη «οικοδόμηση» της κοινότητας.

Μέσω της έδρας που επίσημα δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, υπογραμμίζεται ότι η διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών και των φορέων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών επηρεάζει τόσο την εγγενή ποιότητα όσο και τον αντίκτυπό τους στους τελικούς αποδέκτες / δικαιούχους- όχι μόνο νέους και νέες, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας.

Στόχος της εν λόγω έδρας UNESCO λοιπόν είναι, μέσω του πολιτιστικά ποικίλου και ικανού δικτύου συνεργασίας της, να προωθήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δραστηριοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης, προκειμένου να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει το ευρύτερο «αθλητικό κίνημα» προς μια κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας των πρακτικών διακυβέρνησής του, καθώς και προς την υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων προγραμμάτων και παρεμβάσεων με πυρήνα τους τον αθλητισμό.

Πρόκειται για την μόλις 8η (από τις 830 στον αριθμό) Έδρα UNESCO παγκοσμίως που αφιερώνεται στον αθλητισμό και την μοναδική που επικεντρώνεται, όχι στη φυσική αγωγή και δραστηριότητα, αλλά στην γενικότερη διοίκηση του αθλητισμού. Ως αποτέλεσμα, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συμπεριλαμβάνεται πια στο παγκόσμιο χάρτη της UNESCO και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφορά την διεθνή πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απέδωσαν χαιρετισμό υπογραμμίζοντας την σημαντικότητα της νέας αυτής Έδρας για την Κύπρο, εκτός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus Καθηγητή Πανίκου Πουτζιουρή, ο εκπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων κος Γιώργος Κάρουλλας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Γιάννης Κασουλίδης, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κύπρου Δρ. Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ καθώς και ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα αθλητισμού κος Φοίβος Ζαχαριάδης.

Ο ένας εκ των δύο συγκατόχων της Έδρας και Διευθυντής αυτής, Δρ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μετά την εναρκτήρια εκδήλωση:

«Η διακυβέρνηση ως γνωστικό αντικείμενο έρευνας και διοικητικής πρακτικής έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε σε βάθος (α) τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό ρόλο των αθλητικών οργανισμών της σύγχρονης κοινωνίας και (β) τις συνέπειες της απουσίας της. Στις πιο απλές μορφές οργάνωσης του αθλητισμού, δηλαδή στον αθλητικό σύλλογο ή σωματείο, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για να υφίσταται ο δεσμός κοινού συμφέροντος, ως ζωτικό μέρος αυτού που αποκαλούμε «κοινωνία των πολιτών». Οι οργανισμοί αυτοί είναι κοινή υπόθεση των μελών τους και όλων εκείνων των πολιτών που επιλέγουν να ενεργοποιούνται στις λειτουργίες τους, για να παράγουν ωφελήματα για τους αθλητές τους και να σχεδιάζουν τα λεγόμενα «μοντέλα ανάπτυξης» του κάθε αθλήματος. Όμως, για να ευδοκιμήσει αυτός ο κοινός δεσμός συμφέροντος, απαιτούνται όραμα, στρατηγικοί στόχοι, πόροι, ξεκάθαρες πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου που διασφαλίζουν την τήρηση της νομιμότητας και την ουσιαστική λογοδοσία και διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κέντρο αριστείας, προκειμένου να επιτευχθεί σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο η συνεχής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το θέμα της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, με απώτερο σκοπό την συνεχή εφαρμογή της, καθώς και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης κοινωνικά υπεύθυνων αθλητικών οργανισμών/φορέων. Ένας στόχος του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, λοιπόν, είναι να αποτελέσει ένα δυναμικό πεδίο σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ εδρών, δικτύων και ομάδων εργασίας, με σκοπό την επίτευξη – εντός του ευρύτερου αθλητικού οικοσυστήματος – τεσσάρων εκ των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της «Ατζέντας 2030»: «Ποιοτική εκπαίδευση», «Ισότητα των φύλων», «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί» και «Συνεργασίες για τους στόχους».

Από τη μεριά του, ο επίσης συγκάτοχος της Έδρας και υπεύθυνος του προγράμματος BSc (Hons) Sport & Exercise Science ∆ρ. Ευστάθιος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και συνάμα μεγάλη ευθύνη, η ανάληψη συμπροέδρευσης της αφιερωμένης στη Διακυβέρνηση και την Κοινωνική Ευθύνη στον Αθλητισμό Έδρας UNESCO. Η κατανόηση των κοινωνικών προκλήσεων και η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και δημιουργικής προσέγγισης καθώς και η καλλιέργεια μιας κοινωνικά υπεύθυνης κουλτούρας μέσα και μέσω του αθλητισμού είναι πρωταρχικής και βαρύνουσας σημασίας. Σε ευθυγράμμιση με τις αξίες και με τους στόχους του UCLan Cyprus, θα επιδιώξουμε να είμαστε ζωτικό μέρος της κοινωνικής ευθύνης, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στον αθλητισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.»

Date