Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας και επιστημολογικής κατανόησης σε διάφορους τομείς, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Κυπριακό Βραβείο Έρευνας –Νέος Ερευνητής, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0415/13). Επιπλέον, θα διεξαχθούν Εργαστήρια που αφορούν εφαρμογές της επιχειρηματολογίας ως μέσου ανάπτυξης κριτικής σκέψης στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, η Ημερίδα θα περιλαμβάνει (α) κύρια εισήγηση από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus κ. Καλυψώ Ιορδάνου, (β) πέντε (5) παράλληλα Εργαστήρια από τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να επιλέξουν ένα. Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας με τις περιγραφές των Εργαστηρίων. Σε κάθε Εργαστήριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα από τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να γίνει με υποβολή αίτησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδριααπό τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω Ημερίδα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δρα Ανδρεανή Μπάιτελμαν (τηλ. 22402484 / [email protected]).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.