X
Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News

Προσφορά αγάπης από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Web Design & Development του University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του βιβλίου δραστηριοτήτων «Παίζω και Μαθαίνω με τον Λίνο και τη Φλώρα» για τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού, και σε επικοινωνία με την κα. Άντια Ντόα (Κλινική Ψυχολόγο του Προγράμματος «Κατ΄οίκον στήριξη σε ευάλωτα άτομα») και τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Λειτουργό Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού), οι φοιτητές και πλέον απόφοιτοι του προγράμματος Andreia Azevedo, Μαρία Πολυδώρου, Κλεάνθης Λοΐζου και Λουκία Κουρρί, σχεδίασαν και ανέπτυξαν τους χαρακτήρες (Λίνος και Φλώρα), τις δραστηριότητες αλλά και τη δομή του βιβλίου το οποίο βρίσκεται πλέον εκτυπωμένο στα χέρια εθελοντών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Το βιβλίο, το οποίο μεταφράστηκε ήδη σε 4 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά και Αραβικά), στοχεύει στην εκπαίδευση και ψυχαγωγία παιδιών μεταναστών και προσφύγων με έδρα την Κύπρο μεταξύ των ηλικιών 6-13. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής του προγράμματος BSc (Hons) Web Design & Development του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και επόπτης του έργου Δρ. Χρίστος Καρπασίτης: «Ελπίζουμε ότι με αυτό το έργο θα βοηθήσουμε τους μετανάστες γονείς να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους στις δύσκολες στιγμές. Για εμάς, δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα που έχει μεγαλύτερη σημασία, αλλά το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να χαρίσει μερικά χαμόγελα στα πρόσωπα αυτών των ταλαιπωρημένων παιδιών».
Σε εποχές δύσκολες, όπως για παράδειγμα στην εποχή μιας πανδημίας όπως αυτήν που πλήττει αυτή την περίοδο όλο τον κόσμο αλλά και σε εποχές πτώχευσης ή εμπόλεμης κατάστασης μιας χώρας, όπου λειτουργεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και οι οικονομικοί πόροι αποτελούν πολυτέλεια, ο άνθρωπος θα μπορούσε να προσφέρει ανιδιοτελώς βοήθεια με τις δεξιότητές του, τις εμπειρίες του και τις ιδιαίτερες ικανότητές του στον συνάνθρωπό του.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω, ενώ συνθέτουμε τη διδακτέα ύλη του προγράμματος σπουδών BSc (Hons) Web Design & Development του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, προσπαθούμε παράλληλα να εντάξουμε πράξεις εθελοντισμού σε διάφορες ασκήσεις αξιολόγησης. Μέσω αυτών των πράξεων οι φοιτητές μας χρησιμοποιούν τις γνώσεις που τους παρέχουμε και εργάζονται εθελοντικά για να παρέχουν βοήθεια σε κάποιον οργανισμό που το έχει ανάγκη. Την ίδια ώρα, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, προχωρούν με ασφάλεια στο μονοπάτι προς την επίτευξη των προσωπικών τους δυνατοτήτων και στόχων, νιώθουν χρήσιμοι, ενώ παράλληλα δίνουν ένα καλό παράδειγμα στον κόσμο με τις πράξεις τους.

Collaboration between the University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) and the Cyprus Red Cross

The BSc (Hons) Web Design & Development programme of the University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) developed a close collaboration with the Cyprus Red Cross for the engagement of students with activities of the organisation that relate to the students’ studies. As a result, recently, students of the programme, under the guidance of their Course Leader, Dr Christos Karpasitis, undertook the design and development of the activity book “I Play and Learn with Linos and Flora” for the Cyprus Red Cross Society. According to the requirements of the organisation, and in close communication with Ms. Andia Ntoa (Clinical Psychologist of the Program ” Home Care Program for Vulnerable People” of Cyprus Red Cross Society) and Mr. Nikos Papadopoulos (Psychosocial Support Officer of Cyprus Red Cross Society), the students (now graduates) Andreia Azevedo, Maria Polydorou, Kleanthis Loizou and Loukia Kourri, designed and developed the book’s main characters (Linos and Flora), activities and structure.
The book, which is now printed and handed over to volunteers of the Cyprus Red Cross Society and has been translated into 4 different languages (English, French, Greek and Arabic), aims at educating and entertaining children of immigrants and refugees based in Cyprus, between the ages of 6-13. The Course Leader of the BSc (Hons) Web Design & Development programme and project supervisor, Dr. Christos Karpasitis, mentions: “We hope that with this project we will help immigrant parents to spend some quality time with their children in difficult times. For us, it is not the end result that matters the most, but the fact that this book can spare a few smiles on the faces of these innocent children”. During difficult times, such as the current pandemic that challenges our everyday lives, but also during times of need where the instinct of self-preservation emerges and financial and other survival resources may be scarce, people could offer selfless help with their skills, experiences and special abilities to their fellow human beings.
With the above in mind, while designing the curriculum of the BSc (Hons) Web Design & Development programme at UCLan Cyprus, we try embedding volunteerism activities into various assessment exercises. Through these activities, our students have the opportunity to apply the knowledge gained from the programme to voluntarily provide assistance to organisations and people that need it the most. The impact of such activities is manifold, as students get to apply their knowledge in real life settings and thus, enhancing their practical experience and employability prospect, while at the same time, they can feel the satisfaction of contributing to the society and set a good example to the world with their actions.