Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsUncategorizedProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News

Σπουδάζω Μαθηματικά και Στατιστική στο Πανεπιστήμιο UCLan

Γιατί να σπουδάσω Μαθηματικά και Στατιστική;

Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα θα πρέπει ίσως αρχικά να αναφερθούμε στις κατηγορίες των προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια των Μαθηματικών και της Στατιστικής. Παράλληλα, θα γίνει κατανοητός και ο λόγος που πλέον τόσο τα Μαθηματικά όσο και η Στατιστική Επιστήμη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής μεθοδολογίας για όλες τις Επιστήμες καθώς και απαραίτητο εργαλείο σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς.

Σε επιστήμες όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Για το λόγο αυτό επιστρατεύονται περίπλοκα μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα  που σκοπό έχουν να οδηγήσουν σε βέλτιστες λύσεις αξιοποιώντας τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα. Η ακρίβεια των μετεωρολογικών προβλέψεων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, οφείλεται στη χρήση εκλεπτυσμένων στατιστικών μοντέλων που επιτρέπουν την ακριβή πρόγνωση των καιρικών συνθηκών, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση των υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Αδιαμφισβήτητη είναι πλέον και η χρησιμότητα των Μαθηματικών και της Στατιστικής στην Ιατρική. Η πρόσφατη εμπειρία με τον ιό COVID-19 απέδειξε ότι η Στατιστική Επιστήμη αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο αφού με τη χρήση στατιστικών μοντέλων και μεθόδων μπορεί για παράδειγμα να αποφασιστεί η χρήση ενός νέου φαρμάκου ή να μελετηθεί και να προβλεφθεί η πορεία μιας ασθένειας ή ακόμη να βρεθούν σχέσεις μεταξύ του τρόπου ζωής και διάφορων ασθενειών. Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της Στατιστικής και στις Κοινωνικές Επιστήμες αφού η έρευνα στα συγκεκριμένα πεδία χρειάζεται συνήθως τη χρήση στατιστικών εργαλείων ώστε να θεωρηθεί επιστημονικά αποδεκτή. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τη σχέση μεταξύ Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω της Θεωρίας Πιθανοτήτων που ουσιαστικά αποτέλεσε την απαρχή της Στατιστικής Επιστήμης και οδήγησε στην ανάπτυξη των θεμελιωδών εφαρμογών της.

Ο John Tukey (1915-2000), ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς/στατιστικούς του 20ού αιώνα, εξηγεί με έναν απλό και ευφάνταστο τρόπο την αξία και τη χρησιμότητα της Στατιστικής Επιστήμης και των Μαθηματικών γενικότερα: The best thing about being a statistician is that you get to play in everyones backyard”.

Οι ευκαιρίες εργοδότησης για τους απόφοιτους Μαθηματικών Επιστημών ποικίλουν, προσφέροντας επαγγελματική ευελιξία και συναρπαστικές ευκαιρίες με προσοδοφόρες σταδιοδρομίες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.CareerCast.com, ανάμεσα στα 10 δημοφιλέστερα επαγγέλματα του 2019 συγκαταλέγονται επαγγέλματα σχετικά με Μαθηματικές Επιστήμες όπως αυτά του Αναλυτή Δεδομένων (Νο1), του Στατιστικού (Νο2), του Μαθηματικού (Νο8), του Αναλυτή Επιχειρησιακής Έρευνας (Νο9) και του Αναλογιστή (Νο10). Επιπλέον, αναμένεται αύξηση στη ζήτηση σε Μαθηματικούς και Στατιστικούς της τάξης του 33% μέχρι και το 2026, καταγράφοντας πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη μέση αύξηση των υπόλοιπων επαγγελμάτων.

Γιατί να επιλέξω το Πανεπιστήμιο UCLan για τις σπουδές μου στα Μαθηματικά και την Στατιστική;

Το πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Mathematics & Statistics του Πανεπιστημίου UCLan προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πτυχίο Μαθηματικών με έμφαση στη Στατιστική. Συγκεκριμένα, στα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών τους, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα από όλα τα πεδία των Μαθηματικών ενώ  στο τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές του προγράμματος έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Στατιστική, παρακολουθώντας μαθήματα όπως Επιδημιολογία και Βιοστατιστική, Ασφαλιστικά Μαθηματικά και Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρονοσειρές. Παράλληλα, θα αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν στη χρήση διαφόρων διαδεδομένων στατιστικών λογισμικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), εξασφαλίζοντας υψηλή βαθμολογία από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε κατηγορίες που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, την ποιότητα και την πληρότητά του, καθώς και τη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών σε ένα σαφέστατα μαθητοκεντρικό περιβάλλον.

Όπως όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου UCLan, το πτυχίο σε Μαθηματικά και Στατιστική είναι αναγνωρισμένο και από τον αντίστοιχο φορέα διασφάλισης ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν κριτική-αναλυτική σκέψη, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων, να ενδυναμώσουν τις προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και την ικανότητά τους να δουλεύουν ανεξάρτητα αλλά και ως μέλη μιας ομάδας. Όλα τα πιο πάνω προετοιμάζουν κατάλληλα και εφοδιάζουν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τους φοιτητές τόσο για μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορους τομείς, όσο και για την αγορά εργασία είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Διαθέσιμες Υποτροφίες

To Πανεπιστήμιο UCLan είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει Υποτροφίες για το Πρόγραμμα BSc (Hons) Mathematics & Statistics για το πρώτο έτος σπουδών στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Οι υποτροφίες μπορούν να διατηρηθούν και στα επόμενα χρόνια σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις ενδιαφέροντος για τις διαθέσιμες υποτροφίες Οκτωβρίου 2020, καθώς και προσωπικά διαδικτυακά ραντεβού με τους Συμβούλους Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε στο 24 69 40 00.

Date