Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsUncategorizedProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Προκλήσεις και Προοπτικές

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – Προκλήσεις και Προοπτικές

Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η χρήση έξυπνων συσκευών, υπηρεσιών νέφους, κ.α., έχουν διαμορφώσει ένα νέο ψηφιακό κόσμο ο οποίος έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στην κοινωνία μας. Ο κυβερνοχώρος προωθεί τη συνδεσιμότητα διαφορετικών συσκευών, συστημάτων και υπηρεσιών, προωθώντας τη δημιουργία έξυπνων περιβαλλόντων, όπως έξυπνα σπίτια, τα οποία επιτρέπουν στον άνθρωπο να αλληλοεπιδρά μέσω εντολών, π.χ. μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας έξυπνες συσκευές. Η αλληλεπίδραση όμως με τα έξυπνα περιβάλλοντα, πολλές φορές, απαιτεί τη μετάδοση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, εγείρονται θέματα προστασίας της προσωπικής ζωής. Επιπλέον, ο κυβερνοχώρος συνδέει μια πληθώρα κρίσιμων υποδομών, όπως τηλεπικοινωνίες, δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα ενέργειας, επείγουσες υπηρεσίες  κ.α.,  τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά για να διεκπεραιώσουμε πληθώρα δραστηριοτήτων και για να ανταλλάξουμε ευαίσθητες πληροφορίες. Η παραβατικότητα όμως που σημειώνεται καθημερινά στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύοντας την ανάγκη για διασφάλιση της ασφάλειας τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι ένας τομέας της πληροφορικής ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία, αυξάνοντας τη ζήτηση για εμπειρογνώμονες στην ασφάλεια κυβερνοχώρου από ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Τμήματος Εργασίας των Η.Π.Α, οι θέσεις εργασίας στο τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου αναμένεται να αυξηθούν κατά 53% μέχρι το 2018. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus έχει εντοπίσει τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς για εμπειρογνώμονες στην ασφάλεια κυβερνοχώρου και προσφέρει το εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ασφάλεια Κυβερνοχώρου» με το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Τι είναι ο κυβερνοχώρος και γιατί είναι σημαντική η διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο;

Ο  όρος κυβερνοχώρος χρησιμοποιείται ως μια μεταφορική έννοια για να δηλώσει ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργείται από δίκτυα επικοινωνιών και το οποίο μεταβάλλεται δυναμικά. Ο τομέας της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και το διαδίκτυο αποτελούν συστατικά του κυβερνοχώρου ο οποίος υπόσχεται πολλές προοπτικές.  Οργανισμοί, πρόσωπα και κυβερνήσεις διεκπεραιώνουν καθημερινά μέσω του κυβερνοχώρου εμπορικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες δραστηριότητες. Η χρήση όμως του κυβερνοχώρου, μέσα από την οποία υποστηρίζονται προσωπικές δραστηριότητες και επιχειρησιακές λειτουργίες και ανταλλάζονται ευαίσθητες πληροφορίες, εγείρει θέματα εμπιστευτικότητας, ιδιωτικότητας και ακεραιότητας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, όπως είναι η πρόσφατη επίθεση και υποκλοπή δεδομένων 30 εκατομμυρίων χρηστών από τον ιστοτόπο γνωριμιών Ashley Madison[1]. Τέτοια παραδείγματα φέρνουν στο προσκήνιο τις τεράστιες προκλήσεις του κυβερνοχώρου, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου αλλά και νομικής και ηθικής.

Γιατί είναι απαραίτητο οι οργανισμοί να επενδύσουν στην προστασία της υποδομής πληροφορικής και επικοινωνιών τους;

Καθημερινά αναφέρονται πληθώρα επιτυχημένων διαδικτυακών επιθέσεων, όπως κακόβουλα λογισμικά, άρνηση υπηρεσιών, σπάσιμο κωδικών πρόσβασης, παραποιήσεις ιστοτόπων, κτλ. Επίσης, οι στοχευμένες εκστρατείες με σκοπό το κυβερνοέγκλημα αυξάνονται ραγδαία και καθώς αναδύονται καινούργιες τεχνολογίες, εξελίσσονται και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αν και συνήθως δημοσιοποιούνται οι επιθέσεις κατά ευρέως γνωστών οργανισμών, όλοι οι οργανισμοί και πρόσωπα μπορεί να αποτελέσουν στόχο επίθεσης και να δεχθούν σοβαρό πλήγμα.  Μια επιτυχημένη επίθεση μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα το προφίλ ενός οργανισμού ή προσώπου, να επιφέρει νομικές κυρώσεις καθώς επίσης να επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να διαθέσουν κατάλληλο προϋπολογισμό ο οποίος, ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν, θα διοχετευτεί σε νέες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση υφιστάμενου προσωπικού, αγορά εξοπλισμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ., γιατί δεν εγείρεται ζήτημα αν ένας οργανισμός θα αποτελέσει στόχο επίθεσης αλλά πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα πληγεί.

Ποιες είναι οι προοπτικές εργοδότησης που έχουν οι εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται στην ασφάλεια κυβερνοχώρου;

Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εμπειρογνώμονες στην ασφάλεια κυβερνοχώρου καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί και κρατικοί φορείς αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας και επενδύουν στην προστασία των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών τους, π.χ. η βρετανική κυβέρνηση έχει διαθέσει 860 εκατομμύρια λίρες μέχρι το 2016 για τη δημιουργία ενός Εθνικού Προγράμματος για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία έρευνας αγοράς Burning Glass, η ζήτηση για εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου έχει αυξηθεί κατά 74% την περίοδο 2007 – 2013. Ανάγκες για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δημιουργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλους τους τομείς που διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες όπως σε χρηματοπιστωτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, υγειονομικής περίθαλψης και σε επείγουσες υπηρεσίες. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη και για πλήρωση θέσεων σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην κυβερνοασφάλεια και που παρέχουν προστασία τρίτων.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στους αποφοίτους του;

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα με πολλές πτυχές. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου, καλύπτοντας νομικές, ηθικές, τεχνικές και οργανωτικές πτυχές, και να εξειδικευτούν σε τομείς όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η άμυνα στον κυβερνοχώρο, το ηθικό χάκινγκ και η δικανική υπολογιστών και δικτύων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα εξασφαλίσουν σπουδαίες προοπτικές απασχόλησης καθώς οι επιθέσεις εξελίσσονται συνεχώς και η εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με επιτυχία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Το UCLan Cyprus έχει συνάψει  στρατηγικές συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, προωθώντας υψηλών προδιαγραφών συνεργασίες με τους φοιτητές του πανεπιστημίου μας και τη βιομηχανία, καθώς και προοπτικές για την εργοδότηση τους.  

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τα κριτήρια εισδοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο www.uclancyprus.ac.cy  ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου στο 24694004/5 ή στο [email protected].

 

Δρ Ιλιάνα Σταύρου

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ασφάλεια Κυβερνοχώρου»

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Date