Open Day

Go back to Homepage

Γνώρισε το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στο Open Day Απριλίου

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus σε προσκαλεί σε Open Day (Μέρα Γνωριμίας), την Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λάρνακα. Τα Open Days σου δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψεις τα πλεονεκτήματα που μπορείς να αποκτήσεις επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus για τις σπουδές σου, καθώς και να εξερευνήσεις τις εγκαταστάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κατά την διάρκεια του Open Day, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και να κάνεις την εγγραφή σου για το νέο κύκλο σπουδών Οκτωβρίου 2019 με €800 ειδική μείωση* στα δίδακτρα σπουδών. Ανακάλυψε επίσης τις κατευθύνσεις που αντιστοιχούν στην προσωπικότητά σου, με το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΗΟGAN. Το έμπειρο και διακεκριμένο Ακαδημαϊκό προσωπικό και οι Λειτουργοί του Πανεπιστημίου,  θα είναι στη διάθεση σου, για να σου δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσεις, η οποία σχετίζεται με τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, όπως την ολοκαίνουργια Ακαδημία Γλωσσών (Ελληνικά, Γενική Αγγλική Γλώσσα & Εντατικά Αγγλικά IELTS, Επιχειρησιακά Αγγλικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Αραβικά) θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διαμονής στις ολοκαίνουργιες φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus (The Student’s Nest). Στο χώρο θα βρίσκονται και φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα μπορούν να σε ξεναγήσουν στην Πανεπιστημιούπολη και να σου δώσουν μια αληθινή αίσθηση της φοιτητικής ζωής στη Λάρνακα. Σε περιμένουμε την Τρίτη, 9 Απριλίου από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 24 69 40 00.

Get to know UCLan Cyprus on April’s Open Day

UCLan Cyprus invites you on an Open Day!  The Open Day will take place on Tuesday, 9th of April 2019, at UCLan Cyprus Campus, Larnaka from 16:00 to 19:00. Open Days give you the chance to find out more about the opportunities and benefits of the academic and the social life at UCLan Cyprus, and explore our campus and state-of-the-art facilities of the British University of Cyprus. During the Open Day, you will have the chance to discover all available undergraduate and postgraduate programmes of study. In addition, you can take the next step earlier & save €800 on your tuition fees*. You can also complete the HOGAN Professional Career Test in order to discover the ideal career based on your personality. Experienced, acknowledged Academics and Professional Staff will be available to provide all information regarding studies at UCLan Cyprus such as our new Language Academy (Greek, General English, IELTS Intensive Courses, Business English, Russian, Chinese, Arabic) , career opportunities, and accommodation in our brand new student halls (The Student’s Nest). Our students will also be at your disposal, in order to guide you through inside our campus and give you a real feel from Larnaka’s student life. We look forward to welcoming you to UCLan Cyprus Campus on Tuesday, the 9th of April 2019 from 16:00 – 19:00. For more information, please contact UCLan Cyprus at admissions@uclancyprus.ac.cy or by phone on +357 24 69 40 00. *Όροι & Προυποθέσεις / Terms & Conditions:

  • Ισχύει για εγγραφές μέχρι τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019, αποκλειστικά για εισδοχές Οκτωβρίου 2019 σε όλα τα προγράμματα σπουδών/ Valid until Monday, 29 April 2019, exclusively for the October 2019 Intake, on all Undergraduate programmes of study
  • Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμη το Απολυτήριο, μπορείτε να κρατήσετε τη θέση σπουδών σας, παρουσιάζοντας τον τελευταίο έλεγχο προόδου σας / In case you do not have your school leaving certificate (Apolytirion), you can provide your latest mark sheet and a conditional offer letter will be issued from the University’s Admissions Advisors
  • Το ποσό των €800 αφαιρείται από τα δίδακτρα του πρώτου χρόνου σπουδών σας / The amount of €800 is estimated on your original deposit and will be deducted from your first year’s tuition fees
  • Σε περίπτωση κάποιας άλλης υποτροφίας ή ειδικής μείωσης διδάκτρων, τότε θα ισχύσει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης / If any other scholarship or bursaries are applicable, then only the highest will apply

Познакомьтесь с Университетом Центрального Ланкашира на Кипре на Дне открытых дверей в апреле

Университет Центрального Ланкашира на Кипре приглашает вас на День открытых дверей! День открытых дверей состоится во вторник, 9 апреля 2019 года, в кампусе университета, в Ларнаке, с 16:00 до 19:00. Дни открытых дверей дают вам возможность узнать больше о возможностях и преимуществах академической и общественной жизни в университете, а также осмотреть территорию кампуса и современную инфраструктуру Британского университета на Кипре. Во время Дня открытых дверей у вас будет возможность ознакомиться со всеми предлагаемыми учебными программами бакалавриата и магистратуры. Кроме того, вы можете записаться на одну из программ и получить скидку на оплату за обучение в размере 800 евро*. Вы также сможете пройти Профессиональный карьерный тест HOGAN, чтобы найти идеальную карьеру, основанную на вашей личности. Академический и профессиональный персонал будет в состоянии предоставить всю информацию относительно обучения в Университете Центрального Ланкашира на Кипре, нашей новой языковой академии (которая предлагает курсы греческого языка, английского языка, интенсивные курсы IELTS, делового английского, русского, китайского, арабского), карьерных возможностей и проживания в нашем новом студенческом городке (The Student’s Nest). Наши студенты также смогут показать вам наш кампус и у вас будет реальное представление о студенческой жизни Ларнаки. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в кампусе Университета Центрального Ланкашира на Кипре во вторник, 9 апреля 2019 года с 16:00 до 19:00. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу admissions@uclancyprus.ac.cy или по телефону +357 24 69 40 00. Правила и условия 

  • Действительны до понедельника, 29 апреля 2019 года, исключительно для поступления на все программы бакалавриата на октябрь 2019 года.
  • Если у вас нет аттестата об окончании школы (Apolytirion), вы можете предоставить документ о текущей успеваемости (табель или ведомость оценок), и консультанты по приему в университет выдадут вам письмо с условным предложением.
  • Сумма в 800 евро рассчитана на ваш первоначальный депозит и будет вычтена из стоимости вашего первого года обучения.
  • Если применимы какие-либо другие стипендии, то будет действительна только самая высокая.